Əmək Haqqı Sorğusu

 

Everybody is different 1

 

Əmək haqqı sorğusu bir və ya bir neçə iş yerində işçilərə ödənilən orta kopmensasiya məbləğini müəyyən etmək üçün istifadə olunan bir alətdir. Əmək haqqı sorğusu zamanı ödənilən kompensasiyanın məbləği barədə ümumi anlayışı malik olmaq üçün bir sıra şirkətlərdən toplanmış kompensasiya statistikaları təhlil olunur. Sorğular predmetinə bir və ya bir neçə iş vəzifəsi, coğrafi bölğə, şirkət və ya sənaye daxil ola bilər.

 

Əmək haqqı sorğusu işəgötürən təşkilatların asosiyassiyası (Məs, SHRM), sorğu aparan şirkətlər və ya fərdi şirkətlər tərfəindən aparıla bilər. Sorğuda olan məlumatlar çox vaxt müəyyən zaman kəsiyi üçün yararlı olduğundan onlar bir müddətdən sonra köhnəlmiş hesab olunur. Müəyyən zaman kəsiyi üçün yararlı məlumat daşıdığından sorğular məlumatların toplandığı il və ya rübə əsasən müəyyən olunur.

 

Əmək haqqı sorğusunun məqsədi şirkətdə məvaciblərin müqayisə olunması üçün bir vasitəni təmin etməkdir.

Sorğular kompensasiya barəsində məlumatları toplayır və nəticələrini hazırlayır və şirkətlərdə əmək haqqlarının müqayisə olunması üçün bir alət kimi təqdim edilir.Əmək haqqı sorğuları kompensasiya barədə göstəricilərin təhlilidir.

 

Bu göstəricilərə aşağıdakı miqdarı müəyyən oluna bilən kompensasiya aspektləri daxildir:

 

  • Əmək haqqının əsas hissəsi

  • Faizinin və ya nmiqdarının artması
  • İş nəticəsinə görə verilən bonuslarn artırılması
  • Minimum -maksiumum əmək haqqı arasında fərq
  • Başlanğıc əmək haqqı
  • Həvəsləndirici mükafatlar/Bonuslar
  • Müavinətlər və Üstünlüklər
  • İş saatı
  • İşçi məcəlləsinin yenilənməsi

 

Əmək haqqı Sorğusuna məkan və iş şəraiti kimi miqdarı müəyyən oluna bilinməyən kompensasiya aspektləri də daxildir.
Bizim işçi kollektivimiz sizin şirkətin spesifik tələblərini nəzərə alaraq uyğun və peşəkar əmək haqqı sorğusu aparılmasını təşkil edə bilər.