Ünsiyyət və yönləndirmə

 

Modul 3:  Ünsiyyət və yönləndirmə

(Satış ustası modulu)

 

Bu modulu keçdikdən sonra müştərilərinizlə daha effektiv ünsiyyət quracaq, etiraz yaratmayacaq bir dildə danışmağı bacaracaq, yaranarsa hər kəsə faydalı şəkildə aradan qaldıra biləcək, dolaşıq məsələlərə sürətlə aydınlıq gətirəcəksiniz. Müştərilərdə məhsulunuzu almaq istəyini daha asan yaradacaqsınız.

 

 

Fikirlərin iyerarxiyası

 

Dil çərçivələri

 

E-prime dili

 

Meta Model

 

Doğru sual vermə üsulları və güclü suallar

 

10 əsas razısalma texnikası

 

Nitqimizdəki ilkin hökmlər

 

Hipnotik dil qəlibləri

 

Gizli idarəetmə

 

Məcazlar

 

Etirazları dəf etmə

 

 

Müddəti:     25 saat – 4 həftə (6 dərs + imtahan)