Psixoloji güc yaratma

 

Modul 4:  Psixoloji güc yaratma

(Satış ustadı modulu)

 

Bu modulu keçdikdən sonra əhvalınızı ən kefsiz vəziyyətdə olsa belə sürətlə ən məhsuldar olduğunuz rejimə keçə biləcəksiniz. Stress səviyyəniz əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq,  beyninizi məşğul edən və  məhsuldarlığınızı aşağı salan narahatlıq, nigaranlıq, qorxu, peşmançılıq və s. kimi neqativ duyğulardan çox qısa müddətə (5-15 dəq)  azad olacaqsınız. Satış üçün son dərəcə vacib olan ruh halınıza dərhal qovuşacaqsınız.

 

 

Antistress çalışması

 

Sürətli fobiya texnikası

 

Neqativ xatirələrin təmizləmə

 

Qorxuların aradan qaldırma

 

Daxili sabotajı aradan qaldırma

 

İnanclar və dəyərlər

 

İnanc dəyişdirmə

 

Uğur çarxı

 

“Lövbər atma” texnikası ilə lazımi əhvalın yaratma

 

“Yenidən çərçivələmə” texnikası

 

Davranış dəyişdirmə

 

SWISH texniklası ilə davranış qəlibini qırmaq

 

Satış modelləri ilə işləmə

 

Güclü ruhi vəziyyətin yaratma

 

Zaman xəttində mükəmməl satıcı karyerasının yaratma

 

“Mükəmməllik dairəsi” texnikası ilə satış üçün beyni proqramlaşdırma

 

 

 

Müddəti:     25 saat – 4 həftə (6 dərs + imtahan)