Yaşam Koçluğu

 

Koçluq peşəsi, ayrı-ayrı şəxslər və ya şirkətlərin koçluğa və ya onun gətirdiklərinə duyulan

ehtiyac nətcəsində meydana gəlib. İndi olduğundan daha yaxşı olmaq ehtiyacı hamıya

gərəklidir. Müasir zamanda texnologiyanın da dəstəyi ilə məhsul çeşidlərinin çoxluğu və

rəqabət yaranmışdır.

Rəqabət daha yaxşı olmağı tələb edir. Bu səbəbdən koçluğa tələb

artmaqda davam edəcək. Koçluq peşəsinin və yaxşı koçların əhəmiyyəti diqqət mərkəzinə

gəlməkdədir.

 

 

Proqramımızın məqsədi:

 

Koçluq sənətinin etik dəyərləri çərçivəsində Azərbaycanın  ən yaxşı koçlarını yetişdirmək və

koçluq peşəsinin  doğru standartlarda uyğuluğuna nail olmaq. 

 

 

Faydalar:

 

Proqramda professional koç olmaq üçün ehtiyacınız olan hər bir məlumatı əldə edəcək və

praktiki məşqələlərlə lazımlı təcrübəni qazanacaqsınız. Belə ki, proqram müddətində

fərqindəlik səviyyəniz daha da yüksələcək. Artıq qarşılaşdığınız hər şeyə fərqli gözlərlə

baxacaqsınız.

 

Bu fərqindəlik sizə alternativləri görəbilmək və elastik düşünmə bacarığı

qazandıracaq. Şəxsi həyatınızda vacib olan və vacib olmayan ünsürləri bir birindən

fərqləndirməyə başlayacaqsınız. Bu isə sizə daha yaxşı iş, həyat səviyyəsi təmin edəcək.

Əslində bu proqram müddətində siz özünüz də bir müştəri mövqeyində olacaq və bir

müştərinin köçluq prossesi ərzində əldə etdiyi bütün müsbət nəticələri görmə və təcrübədə

keçirmə fürsəti əldə edəcəksiniz.

 

 

Yaşam Koçluğu Sertifikat Proqramının mündəricatı:

 

Koçluq sektorunun iqtisadi dəyərləri

 

Koçluq nədir, nə deyil?

 

Koçluq nədir?

 

Koçluğun NLP ilə əlaqəsi 

 

KİM BİR KOÇLA İŞLƏYİR?

 

Koçluğun tarixi

 

Fərdi İnkişaf

 

Koçluğun tərifi

 

Koçlar nə edərlər?

 

Koçluğun növləri

 

KOÇLUĞUN MÜASİR FORMASININ YARANMASINA TƏSİR ETMİŞ NİZAMLAYICI CƏRƏYANLAR

 

Koçluğun inkişaf mərhələləri

 

Koçluq və digər metodlar arasında fərqlər

 

Koçluq və terapiya

 

Koçluq və mentorluq

 

Koçluq və konsultasiya

 

Koçluq və təhsil

 

Koçluq və fəlsəfə

 

Koçluq və quru

 

Terapiya və koçluq : Bənzərlikləri və Fərqləri

 

KOÇUN VƏ MÜŞTƏRİNİN VƏZİFƏLƏRİ

 

Bir koç olaraq dəyişimə hazır olmaq

 

ÖZÜNƏ KOÇLUQ ETMƏK

 

Bir həyat tərzi olaraq koçluğu mənimsəmiş insanın həyat tərzi necədir?

 

EFFEKTİV KOÇLUQ PROSSESİ ÜÇÜN QAYDALAR

 

Koçluq Prinsipləri

 

Koçların Təkmilləşmiş Bacarıqları: Texniki və Fərdi Bacarıqlar

 

Koçluq Xəritəsi

 

Güvən "TRUST" əlaqəsini yaratmaq

 

Koçluq Ünsiyyət Bacarıqları

 

Dinləmə

 

Dəqiqləşdirmə

 

Güclü sual vermə

 

Elenchus üsulu 

 

Açıq tipli suallar 

 

Qapalı tipli suallar 

 

Fərqindəlik Yaratmaq 

 

 

 

Sual nümunələri:

 

Məsuliyyət yükləyən suallar

 

Baxış bucağını dəyişdirmək üçün verilən suallar

 

Dəqiqlik qazandıran suallar 

 

Qətiyyəti dəqiqləşdirmək üçün verilən suallar

 

Maraq və kəşfə cəsarətləndirmək üçün suallar

 

Ehtimalları həll etmək üçün  suallar

 

Müştərini hərəkət etməyə təşviq etmək üçün suallar 

 

Səssizlik 

 

Müşahidə

 

Əks reaksiya

 

Cohari Pəncərəsi 

 

İcazə Alma

 

Həssasiyyət

 

Bədən dili

 

Sağ beyni aktivləşdirmənin yolları

 

Gündəmə koçluq etmək

 

Spot koçluq

 

Koçluq seansları

 

Seansa hazırlıq

 

“Həyat çarxı” analizi

 

EXACT model

 

Koçluq yol xəritəsi

 

Hədəf təyin etmə

 

Strategiya Planı

 

Tədbirlər

 

Nəticələri qiymətləndirmə

 

Müştərinin Kor nöqtələri ilə İşləmək

 

Emosiyalar Üzərində İş Prosesi

 

Müdafiə Mexanizmləri

 

Proseslə bağlı ipucları

 

Koçluq Modelləri

 

 

 

Proqramın müddəti: 60 saat