Müştəri analizi və ahəng qurma

 

Modul 2:  Müştəri analizi və ahəng qurma (Proffessional satıcı modulu)

 

Bu modulu keçdikdən sonra müştəriləri daha yaxşı anlayacaq, onların satın alma motivasiya strategiyalarının fərqində olacaqsınız. Müştərilərlə ahəng qurma bacarığınız yüsələcək və onları “bir kitab kimi sürətlə oxuyacaqsınız”.

 

 

Ehtiyaclar

 

Psixoloji tiplər

 

Meta proqramlar

 

Təmsil sistemlərindən  istifadə

 

Həssaslıq və kalibrasiya bacarıqları

 

Dinləmənin 5 səviyyəsi

 

Ahəng qurma

 

Satış zamanı emossional zəka

 

Göz siqnalları

 

Satışda bədən dili

 

Məkan və məsafə faktorlarının əhəmiyyəti

 

Eyniləşmə, aynalama və bələdçilik texnikaları

 

 

Müddəti:     25 saat – 4 həftə (6 məşğələ + imtahan)