“UĞURLU MÜSAHİBƏ BACARIQLARI” TRENİNQ

 

NƏ ÖYRƏNƏCƏKSİNİZ?

 

 • NECƏ İŞ AXTARMALI
 • UĞURLU PREZENTASİYA – İNTERVYU ÜÇÜN ƏSAS BİLİKLƏR
 • İŞ MÜSAHİBƏLƏRİNƏ PROFESSİONAL BAXIŞ
 • ÖZÜNÜ TƏQDİMATA MARAQLI AÇARLAR
 • FEEDBACK – KAFİ QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN DƏRSLƏRİ VƏ GƏLƏCƏK İNKİŞAF PLANLARIN QURULMASI
 • DƏYƏRLƏNDİRMƏ
 • CƏLD VƏ YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ ÖYRƏNMƏ TƏCRÜBƏSİ
 • PROSESLƏRİN İŞLƏDİLMƏSİNDƏ BƏLƏDÇİ
 • İŞ MÜSAHİBƏSİ BACARIQLARI.

 

 

BU TRENİNQLƏ:

 • SİZ ÖZ RƏQİBLƏRİNİZİ ASANLIQLA KEÇƏCƏKSİNİZ
 • ÖZÜNÜ DƏYƏRLƏNDİRMƏ VƏ İNKİŞAFA DƏYƏRLİ KONSULTASİYA
 • METODİK MATERİALLAR ƏLDƏ EDƏCƏKSİNİZ
 • UĞURLU MÜSABİQƏ BACARIĞİNA YİYƏLƏNƏCƏKSİNİZ.

 

Təlimçi – Mahru Norton (NESS CO. şirkətində rəhbər, kadrlar üzrə mütəxəssis).

 

 Müddət: 2 GÜN

  Əlaqə nömrələri:

Tel:  (994) 12 492 15 50

Mob: (994) 51 435 94 32

         (994) 50 268 30 96